Miesięczne Archiwa: Marzec 2015

W dniu 25 lutego 2015 w Sądzie w Poznaniu zostało zarejestrowane Stowarzyszenie PL18. Organizacja jest kontynuatorem idei propagowanych przez Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Prezydenta Łukasza Borowiaka. Założycielami Stowarzyszenia PL18 są osoby związane z KWW PL18, w tym założyciele Komitetu Wyborczego Wyborców PL18: Waldemar Gołkowski –  pełnomocnik komitetu, Beata Kaczmarek – pełnomocnik finansowy komitetu oraz Piotr Dzikowski – członek komitetu założycielskiego.

Podstawowym celem pracy członków Stowarzyszenia PL18 będzie aktywne działanie  na rzecz rozwoju miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, a w szczególności działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców, inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich oraz współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno-politycznymi. Bieżące informacje o osiągnięciach i realizacji bieżących zadań są umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia prowadzonej na Facebooku.

Matters IN Modern day DEMOCRACY

In very first constitution, the saying democracy was created to supply the effects of entire fairness, unquestionable proper rights, and finished evenhandedness in delivery of societal strategies. Democracy came along with choice of term and worship. Even though preliminary concise explanation of democracy was suggested to have a absolutely free political conditions for many, this description has eroded over time. Czytaj więcej