O Stowarzyszeniu PL18

Dnia 25 lutego 2015 w Sądzie w Poznaniu zostało zarejestrowane Stowarzyszenie PL18. Organizacja jest kontynuatorem idei propagowanych przez Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Prezydenta Łukasza Borowiaka. Założycielami Stowarzyszenia PL18 są osoby związane z KWW PL18, w tym założyciele Komitetu Wyborczego Wyborców PL18:  Waldemar Gołkowski – pełnomocnik komitetu, Beata Kaczmarek – pełnomocnik finansowy komitetu.

Podstawowym celem pracy członków Stowarzyszenia PL18 jest aktywne działanie  na rzecz rozwoju miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, a w szczególności działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – ekonomicznej mieszkańców, inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich oraz współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społeczno-politycznymi. Bieżące informacje o osiągnięciach i realizacji bieżących zadań są umieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia.

PL18 – INICJATYWA, KTÓRA ŁĄCZY

Zastanawiacie się, dlaczego PL 18?

PL dlatego, że to symbol Leszna – popatrzcie na rejestracje naszych samochodów! PL to także Polska 🙂
A 18? W 2018 roku skończy się kadencja samorządu, który wybierać będziemy 16 listopada 2014. 18 to także liczba, która dla każdego człowieka oznacza próg dojrzałości. Od tego czasu każdy z nas może podejmować decyzje. W przypadku wyborów decydować o swoim mieście.

Logo

Logo PL 18 tworzą zarysy postaci ułożone w puzzle utrzymane w ciepłych barwach. Puzzle, które łączą ludzi i środowiska. Osoby doświadczone i z dorobkiem z osobami młodymi, pełnymi pozytywnej energii. Razem tworzą wspólnotę jakiej potrzebuje Leszno!